Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRƯƠNG THỊ MỸ YẾN


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO DUYÊN (TÊN CŨ: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN MỸ)

Mã số thuế: 0303030934
Người đại diện: Trương Thị Mỹ Yến
15B cư xá Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRươNG THị Mỹ YếN

Mã số thuế cá nhân: 0309419357
Người đại diện: TRươNG THị Mỹ YếN
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Trương Thị Mỹ Yến

Mã số thuế cá nhân: 8525145338
Người đại diện: Trương Thị Mỹ Yến
Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu