Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRƯƠNG THỊ DUY LAN


TRƯƠNG THỊ DUY LAN

Mã số thuế: 8015804135-001
Người đại diện: TRươNG THị DUY LAN
74/33 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng.

CÔNG TY TNHH KỲ KHANG AN

Mã số thuế: 5801519981
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ DUY LAN
Số 53 Quảng Đức , Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam