Tra cứu tên người đại diện pháp luật Quách Thị Hòa


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KHOÁNG SẢN TRÚC ĐÀI SƠN

Mã số thuế: 3602226602
Người đại diện: QUÁCH THỊ HÒA
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI HƯƠNG NHƯỢNG

Mã số thuế: 5400482646
Người đại diện: Quách Thị Hòa
Xóm Bưng - Xã Hương Nhượng - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình.