Tra cứu tên người đại diện pháp luật Phạm Hà Việt Đức


CÔNG TY TNHH GOAT BY FENG

Mã số thuế: 5801408801
Người đại diện: PHẠM HÀ VIỆT ĐỨC
Số 75 đường Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Phạm Hà Việt Đức

Mã số thuế cá nhân: 8506924184
Người đại diện: Phạm Hà Việt Đức
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng