Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHAN ĐẮC TÁNH


CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NEW STAR

Mã số thuế: 0315744820
Người đại diện: PHAN ĐẮC TÁNH
G29 Man Thiện, Tổ 1, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phan Đắc Tánh

Mã số thuế cá nhân: 0312191007
Người đại diện: Phan Đắc Tánh
Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh