Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHAN ĐĂNG TRUNG


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 5801199442
Người đại diện: Phan Đăng Trung
Xóm 1, Tân Trung, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHAN ĐĂNG

Mã số thuế: 0202055675
Người đại diện: PHAN ĐĂNG TRUNG
Xóm 5 (tại nhà ông Phan Đăng Hải), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam