Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHẠM ĐỨC HÓA


CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM SONG LONG TIẾN

Mã số thuế: 3702516249
Người đại diện: PHẠM ĐỨC HÓA
Thửa đất số 1155, Tờ bản đồ số 15, Khu Phố 3, Đường số 17, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HPC QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200637151
Người đại diện: PHẠM ĐỨC HÓA
Số 82 Lê Thế Hiếu, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam