Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHƯƠNG XUÂN TÙNG


CÔNG TY TNHH NGUỒN SUỐI VIỆT

Mã số thuế: 5901102119
Người đại diện: PHƯƠNG XUÂN TÙNG
337 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG PHẨM VIỆT

Mã số thuế: 5901129248
Người đại diện: PHƯƠNG XUÂN TÙNG
337 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DÒNG SUỐI VIỆT

Mã số thuế: 5901143877
Người đại diện: PHƯƠNG XUÂN TÙNG
337 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam