Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHÙNG XUÂN BÁCH


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐĂNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5300772616
Người đại diện: PHÙNG XUÂN BÁCH
Số nhà 318, đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

BQL TDA QUỸ TCPC LAO TỈNH LĐ GĐ 2021-2023

Mã số thuế: 5801465729
Người đại diện: Phùng Xuân Bách
54 Phạm Ngọc Thạch - Phường 6 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng.