Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn thế Lãm


XN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TP HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800000746
Người đại diện: Nguyễn Thế Lãm
Xã Thanh Bình - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800281127-001
Người đại diện: Nguyễn Thế Lãm
Phường Thanh Bình - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

NGUYỄN THẾ LÃM

Mã số thuế: 0500117581
Người đại diện: Nguyễn thế Lãm
114 Phùng Khắc Khoan - - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội.