Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Hải Sơn


CÔNG TY TNHH DIM SUM HAUS

Mã số thuế: 0315661074
Người đại diện: NGUYỄN THỊ SƠN HẢI
73 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Sơn (FUKYTO)

Mã số thuế cá nhân: 8123112893
Người đại diện: Nguyễn Thị Hải Sơn (FUKYTO)
Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh