Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Huy Nga


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN " TĂNG CƯỜNG CÁC CAN THIỆP DỰ PHÒNG HIV/AIDS/STI TẠI VIỆT NAM"

Mã số thuế: 0101975348
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
138A Giảng Võ - - Quận Ba Đình - Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG

Mã số thuế: 0102135528
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
Số 4A Láng Hạ - - Quận Đống đa - Hà Nội.

DA "TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI 2007-2012, GĐ 1:2007-2008"

Mã số thuế: 0102373681
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
Số 36 Hoàng Cầu Phường Ô Chợ Dừa - - Quận Đống đa - Hà Nội.

BQL D/A THÀNH PHẦN PHÒNG CÚM VÀ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH CÚM

Mã số thuế: 0102336915
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
P603, tầng 6, nhà DMC Group, số 535 Kim Mã - - Quận Ba Đình - Hà Nội.

DA PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI DO WHO/FAO/UNDP/UNICEF VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI, GĐ 2007-2010

Mã số thuế: 0102392074
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
Phòng 606 tòa nhà 9 tầng Ngõ 135 Núi Trúc - - Quận Ba Đình - Hà Nội.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM PHÚC THĂNG

Mã số thuế: 3000602352
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
Xã Cẩm Phúc - - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

BQLDA TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QLNN VỀ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG DIỆT KHUẨN TRONG GĐ VÀ Y TẾ

Mã số thuế: 0106151182
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
135 ngõ Núi Trúc - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.

Nguyễn Huy Nga

Mã số thuế cá nhân: 8018608393
Người đại diện: Nguyễn Huy Nga
Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh