Tra cứu tên người đại diện pháp luật Ngô Thị Bích Trang


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KIM ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3401138378
Người đại diện: NGÔ THỊ BÍCH TRANG
D15 Võ Chí Công, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

NGô THị BíCH TRANG

Mã số thuế cá nhân: 0202009414
Người đại diện: NGô THị BíCH TRANG
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng