Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN THỊ CHÂU UYỂN


CÔNG TY TNHH CHÂU UYỂN

Mã số thuế: 0401950263
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHÂU UYỂN
248 Bế Văn Đàn, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CAO MINH (TB SỐ 3017 NGÀY 05/5/2010 CỦA CCT QUẬN THANH KHÊ NGƯỜI NỘP THUẾ ĐÓNG MST)

Mã số thuế: 0400517988
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHÂU UYỂN
567- Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam