Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN TỨ HÙNG


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG THỊNH 36

Mã số thuế: 2802537402
Người đại diện: NGUYỄN TỨ HÙNG
Xóm 5, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Nguyễn Tứ Hùng

Mã số thuế cá nhân: 8008425827
Người đại diện: Nguyễn Tứ Hùng
Huyện Tam Nông, Phú Thọ