Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN TÍCH BÌNH


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGUYỄN BÌNH

Mã số thuế: 0309456630
Người đại diện: NGUYỄN TÍCH BÌNH
2A Đường 494, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGUYỄN BÌNH - KHO HÀNG

Mã số thuế: 0309456630-001
Người đại diện: NGUYỄN TÍCH BÌNH
118/6A đường Man Thiện, khu phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam