Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ MINH STONE

Mã số thuế: 0318520868
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
373/452 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FINEGOO

Mã số thuế: 0318523322
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
107/77 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÌNH TRẬN

Mã số thuế: 0318505203
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phương Trâm
69/37 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEE TRADER

Mã số thuế: 0318514430
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
624/26/6 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV DOUBLEARN

Mã số thuế: 0318534243
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
64/50 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THY SAN

Mã số thuế: 0318515385
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
127/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM HẢI PURCHASING

Mã số thuế: 0318525954
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
165/64 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHIÊU LINH

Mã số thuế: 0318506221
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phương Trâm
371/96 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG TRADING

Mã số thuế: 0318519083
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
220/24/9 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NHẬT CART

Mã số thuế: 0318532077
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
320/114 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV AN LINH

Mã số thuế: 0318533095
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
609/68 Nguyễn Văn Khối, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH LÂM

Mã số thuế: 0318190419
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
61B/17 Phạm Văn Chiêu , Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN CHÂN LINH

Mã số thuế: 0318512426
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
281/17/5 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG BÌNH

Mã số thuế: 0318508684
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
2/31 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MVB TRUNG KHÁNH

Mã số thuế: 0318526940
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
686/64 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV ĐÔNG MINH GLORY

Mã số thuế: 0318554183
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRÂM
320/144 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam