Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN CỘNG HOÀ


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ HOÁ CHẤT VIỆT

Mã số thuế: 0101650910
Người đại diện: Nguyễn Cộng Hoà
Phòng 907 toà nhà GO3 khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La - - Quận Tây Hồ - Hà Nội.

Nguyễn Công Hòa(Thủy Hòa)

Mã số thuế cá nhân: 3300122300
Người đại diện: Nguyễn Công Hòa(Thủy Hòa)
Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế