Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN ĐẮC THỦY


TRƯỜNG PTCS TÂN SƠN

Mã số thuế: 4700189615
Người đại diện: Nguyễn Đắc Thủy
Thôn Khuổi Đeng II, xã Tân Sơn - - Huyện Chợ mới - Bắc Kạn.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÀO CAI

Mã số thuế: 5300631936
Người đại diện: Đỗ Văn Duy
Khối 8 - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai - Lào Cai.