Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN ĐÌNH THẬT


CÔNG TY TNHH THẬT 1994

Mã số thuế: 3401222164
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THẬT
149 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

NGUYỄN ĐÌNH THẬT

Mã số thuế: 0107279107
Người đại diện: Nguyễn Đình Thật
Thôn 5 - Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội.