Tra cứu tên người đại diện pháp luật NG YET SENG


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VELMAR- CHI NHÁNH PK2

Mã số thuế: 3602958772-002
Người đại diện: NG YET SENG
Tổ 6, ấp 4, Xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI VÀ CHĂN NUÔI ANCO

Mã số thuế: 3603048991
Người đại diện: NG YET SENG
ẤP 4, Xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam