Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGÔ THỊ MỸ LOAN


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG LOAN I

Mã số thuế: 4500503739
Người đại diện: Ngô Thị Mỹ Loan
Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Ngô Thị Mỹ Loan

Mã số thuế cá nhân: 1700021222
Người đại diện: Ngô Thị Mỹ Loan
Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang