Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGÔ MẠNH QUỲNH


CÔNG TY LIÊN DOANH KHO LẠNH PANASATO

Mã số thuế: 3700379325
Người đại diện: NGÔ MẠNH QUỲNH
Số 1, đường 20, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Ngô Mạnh Quỳnh

Mã số thuế cá nhân: 4601304923
Người đại diện: Ngô Mạnh Quỳnh
Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên