Tra cứu tên người đại diện pháp luật Mai Kim Thành


Mai Kim Thành

Mã số thuế cá nhân: 1401285001
Người đại diện: Mai Kim Thành
Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RI RÔ MƠ

Mã số thuế: 0401434974
Người đại diện: MAI THỊ KIM THÀNH
102 Hoàng Xuân Hãn, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam