Tra cứu tên người đại diện pháp luật LIÊU THÚY KHUYÊN


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỢI PHONG

Mã số thuế: 3700146666
Người đại diện: LIÊU THÚY KHUYÊN
Số 143, Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN LỢI PHONG CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3700146666-002
Người đại diện: LIÊU THÚY KHUYÊN
Thôn 1, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam