Tra cứu tên người đại diện pháp luật LƯU NGUYỄN THÙY LINH


CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC YCC

Mã số thuế: 0309363418
Người đại diện: LƯU NGUYỄN THÙY LINH
65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GO AUSTRALIA

Mã số thuế: 0313813765
Người đại diện: LƯU NGUYỄN THÙY LINH
65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam