Tra cứu tên người đại diện pháp luật LƯU HUỆ PHƯƠNG


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH GIA

Mã số thuế: 0304219587
Người đại diện: Lưu Huệ Phương
1424 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lưu Huệ Phương

Mã số thuế cá nhân: 8431639878
Người đại diện: Lưu Huệ Phương
Thành phố Yên Bái, Yên Bái