Tra cứu tên người đại diện pháp luật LƯ TẾ TÔ


CÔNG TY TNHH LIT BNPL

Mã số thuế: 0316944332
Người đại diện: LƯ TẾ TÔ
Tầng 10, Tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LIT INVESTMENT HOLDINGS

Mã số thuế: 0316935810
Người đại diện: LƯ TẾ TÔ
Tầng 10, Tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam