Tra cứu tên người đại diện pháp luật LƯƠNG VIỆT ÂN


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 0400612631
Người đại diện: LƯƠNG VIỆT ÂN
885 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Lương Việt Ân

Mã số thuế cá nhân: 0400103909
Người đại diện: Lương Việt Ân
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG LƯƠNG

Mã số thuế: 0401558458
Người đại diện: LƯƠNG VIỆT ÂN
1159 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam