Tra cứu tên người đại diện pháp luật Lý Hữu Hoàng


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ CHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600398837
Người đại diện: Hoàng Hữu Lý
Khu 3, xã Chương Xá - - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ.

Hoàng Hữu Lý

Mã số thuế cá nhân: 8442906074
Người đại diện: Hoàng Hữu Lý
Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0309455651
Người đại diện: Lý Hoàng Hữu Hạnh
542/11 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam