Tra cứu tên người đại diện pháp luật LÊ THANH ĐA


Lê Thanh Đa

Mã số thuế cá nhân: 1300148055
Người đại diện: Lê Thanh Đa
Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC GIA SƯ TRÍ ĐỨC

Mã số thuế: 1301098689
Người đại diện: LÊ THANH ĐA
721, ấp Căn Cứ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam