Tra cứu tên người đại diện pháp luật LÊ NGỌC TỬU


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 3200306110
Người đại diện: LÊ NGỌC TỬU
Thôn Gia Môn, Xã Phong Bình, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN HƯNG CASUMINA

Mã số thuế: 3200614309
Người đại diện: LÊ NGỌC TỬU
Thôn Gia Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam