Tra cứu tên người đại diện pháp luật LÊ GIA HUÂN


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN HUY

Mã số thuế: 0105352376
Người đại diện: LÊ GIA HUÂN
Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HUY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106887374
Người đại diện: LÊ GIA HUÂN
Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam