Tra cứu tên người đại diện pháp luật LÊ DƯƠNG XUÂN HUÂN


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG PHAN THIẾT

Mã số thuế: 3400525800
Người đại diện: LÊ DƯƠNG XUÂN HUÂN
Số 78 Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

CÔNG TY CP VĂN HÓA & GIẢI TRÍ ĐÔNG TÂY

Mã số thuế: 3401027558
Người đại diện: LÊ DƯƠNG XUÂN HUÂN
Số 293 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SÁNG TẠO LÊ HUÂN

Mã số thuế: 3401149958
Người đại diện: LÊ DƯƠNG XUÂN HUÂN
112 Trưng Trắc, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÝ GIA THÀNH

Mã số thuế: 3401214967
Người đại diện: LÊ DƯƠNG XUÂN HUÂN
114 Trưng Trắc, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam