Tra cứu tên người đại diện pháp luật KHƯƠNG VIẾT THẮNG


SIÊU THỊ INTIMEX NHƯ QUỲNH - CÔNG TY TNHH BÁN LẺ BRG

Mã số thuế: 0108609950-004
Người đại diện: Khương Viết Thắng
Đường 196 - Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên.

SIÊU THỊ INTIMEX NHƯ QUỲNH - CÔNG TY CP SIÊU THỊ INTIMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108223925-001
Người đại diện: Khương Viết Thắng
Đường 196 - Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên.