Tra cứu tên người đại diện pháp luật Huỳnh Bá Toàn


Huỳnh Bá Toàn

Mã số thuế cá nhân: 1600132962
Người đại diện: Huỳnh Bá Toàn
Huyện Chợ Mới, An Giang

CÔNG TY TNHH MTV TRÂN NGỌC TRẦN

Mã số thuế: 4001201002
Người đại diện: HUỲNH BÁ TOÀN
Thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Huỳnh Bá Toàn

Mã số thuế cá nhân: 1601966216
Người đại diện: Huỳnh Bá Toàn
Huyện Chợ Mới, An Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN HÀ VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501071797
Người đại diện: HUỲNH BÁ TOÀN NĂNG
Số C36 đường Phó Cơ Điều, khóm 3, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam