Tra cứu tên người đại diện pháp luật Hsiang, Kun Lung


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI CẢNG SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 3002135417
Người đại diện: HSIANG, KUN LUNG
Tòa nhà cảng Sơn Dương, Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI CẢNG SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 3002194860
Người đại diện: Hsiang, Kun Lung
Tòa nhà cảng Sơn Dương, Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh, KKT Vũ, - Phường Kỳ Long - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh.