Tra cứu tên người đại diện pháp luật HUỲNH THỊ NGÂN TRANG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SAO VÀNG

Mã số thuế: 3501481405
Người đại diện: HUỲNH THỊ NGÂN TRANG
Số 257 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SVS

Mã số thuế: 3502232673
Người đại diện: HUỲNH THỊ NGÂN TRANG
Số 257 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Huỳnh Thị Ngân Trang

Mã số thuế cá nhân: 0305733058
Người đại diện: Huỳnh Thị Ngân Trang
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu