Tra cứu tên người đại diện pháp luật HUỲNH NGỌC TUYẾT TRINH


CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH

Mã số thuế: 1201627603
Người đại diện: HUỲNH NGỌC TUYẾT TRINH
Số 18B, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Huỳnh Ngọc Tuyết Trinh

Mã số thuế cá nhân: 1200855371
Người đại diện: Huỳnh Ngọc Tuyết Trinh
Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang