Tra cứu tên người đại diện pháp luật HOàng Trung Bộ


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP

Mã số thuế: 5200869903
Người đại diện: Hoàng Trung Bộ
Bản Thủy Văn - Xã Phan Thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

HOÀNG TRUNG BỘ

Mã số thuế: 8731256851-001
Người đại diện: Hoàng Trung Bộ
TDP Xuân Miếu 2 - Phường Cải Đan - Thành phố Sông Công - Thái Nguyên.

HOÀNG TRUNG BỘ

Mã số thuế: 8731256851
Người đại diện: Hoàng Trung Bộ
TDP Xuân Miếu 2 - Phường Cải Đan - Thành phố Sông Công - Thái Nguyên.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TÂN LẬP

Mã số thuế: 5200869910
Người đại diện: HOàng Trung Bộ
Thôn Hạ Giang - Xã Tân Lập - Huyện Lục Yên - Yên Bái.