Tra cứu tên người đại diện pháp luật HOÀNG NGỌC NĂM


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NGỌC NĂM

Mã số thuế: 2800636013
Người đại diện: HOÀNG NGỌC NĂM
Xóm 2 Đức Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH NHƯ XUÂN

Mã số thuế: 2802540437
Người đại diện: HOÀNG NGỌC NĂM
Thôn Quảng Hợp, Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NGỌC NĂM

Mã số thuế: 2800636013-001
Người đại diện: Hoàng Ngọc Năm
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam