Tra cứu tên người đại diện pháp luật HỒ TẤN PHÚ


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ SEASOLAR

Mã số thuế: 4201694443
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DIỄM
900 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Hồ Tấn Phú

Mã số thuế cá nhân: 0313253055
Người đại diện: Hồ Tấn Phú
Huyện Long Phú, Sóc Trăng