Tra cứu tên người đại diện pháp luật Hà Thị Hồng Thanh


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG DƯƠNG YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600915193
Người đại diện: HÀ THỊ THANH HỒNG
Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI AFDEX

Mã số thuế: 0313865114
Người đại diện: CHU HỒNG TRUNGNGUYỄN THỊ THANH HÀ
Số 71A Đường Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam