Tra cứu tên người đại diện pháp luật Hà Quốc Phòng


BAN QUẢN LÝ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HOÁ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000331677-003
Người đại diện: Hà Quốc Phòng
Số 530 phố Lý Bôn - Phường Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000331677
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Chính
Số 530 đường Lý Bôn - Phường Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình.