Tra cứu tên người đại diện pháp luật DƯ CẨM BÌNH


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN TIẾN

Mã số thuế: 0313659094-001
Người đại diện: DƯ CẨM BÌNH
132 đường 28, Khu dân cư Bình Phú , Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HONGSON

Mã số thuế: 0313659094
Người đại diện: DƯ CẨM BÌNH
132 Đường 28, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam