Tra cứu tên người đại diện pháp luật DƯƠNG VĂN THỦ


PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 4000455396
Người đại diện: Dương Văn Thủ
Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0309537135
Người đại diện: Dương Văn Thủ
Đường Lương Văn Nho KP Giồng Ao - Thị Trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh.

Dương Văn Thủ

Mã số thuế cá nhân: 0308382707
Người đại diện: Dương Văn Thủ
Quận 7, TP Hồ Chí Minh