Tra cứu tên người đại diện pháp luật DƯƠNG CAO NGUYÊN


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 0313837653
Người đại diện: DƯƠNG CAO NGUYÊN
346 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cao Dương Kim Nguyên

Mã số thuế cá nhân: 2100655500
Người đại diện: Cao Dương Kim Nguyên
Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh