Tra cứu tên người đại diện pháp luật Chen Hung I


CÔNG TY TNHH SEETHING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201191555
Người đại diện: CHEN HUNG I
Lô đất L3.1 và 1/2 L3.2, khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIẦY ANTONIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700715409
Người đại diện: Chen Hung I
Khu công nghiệp Tam Điệp - Xã Quang Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình.

CÔNG TY TNHH SEETHING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201807065
Người đại diện: Chen Hung I
Lô đất L3.1 và 1/2 L3.2, khu công nghiệp Đồ Sơn - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Hải Phòng.