Tra cứu tên người đại diện pháp luật CHU VŨ KHÁNH NGỌC


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HẢI

Mã số thuế: 4900783382
Người đại diện: CHU VŨ KHÁNH NGỌC
Số 12, đường Đinh Liệt, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900800052
Người đại diện: CHU VŨ KHÁNH NGỌC
Số 62, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LỘC LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900816077
Người đại diện: CHU VŨ KHÁNH NGỌC
Số 132, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỒNG ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900866906
Người đại diện: CHU VŨ KHÁNH NGỌC
Số 62, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHÁNH NGỌC LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900859899
Người đại diện: CHU VŨ KHÁNH NGỌC
Số 62, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VICKY CHOU

Mã số thuế: 4900874209
Người đại diện: CHU VŨ KHÁNH NGỌC
Số 12B, đường Đinh Liệt, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam