Tra cứu tên người đại diện pháp luật CHẾ NGỌC BẢO TRÂN


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Mã số thuế: 0316894522-008
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
EE12A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Mã số thuế: 0316894522-019
Người đại diện: Chế Ngọc Bảo Trân
26 Nguye��n Thị Đạ�ng, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Mã số thuế: 0316894522-015
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
45 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH ENGLISH

Mã số thuế: 0316920211-006
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
721 - 723 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH ENGLISH

Mã số thuế: 0316920211-009
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
18/5 Tô Ký , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH ENGLISH

Mã số thuế: 0316920211-008
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Mã số thuế: 0316894522-004
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
37/32 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-019
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-009
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
Số 11 Đường Số 6, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-016
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
EE12A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-012
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
301 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-006
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
1037 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Mã số thuế: 0316894522-023
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
Số 3 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH ENGLISH

Mã số thuế: 0316920211-002
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
688/57 Lê Đức Thọ ( B7 Khu Dân Cư Sông Đà ), Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-010
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
39 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-011
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
37/32 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-013
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
M30 cư xá Phú Lâm A, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-014
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
31 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH

Mã số thuế: 0315349235-020
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
Số 3 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Mã số thuế: 0316894522-005
Người đại diện: CHẾ NGỌC BẢO TRÂN
M30 cư xá Phú Lâm A, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam